2017 Aktuality Ostatní

Nové webové stránky

Vítejte na našich nových webových stránkách. Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli jít cestou pořádání evropských a světových závodů, bylo zapotřebí (mimo jiné) zmodernizovat naší prezentaci na webu.

Díky tomu můžeme pružněji zveřejňovat všechny novinky, doplňovat je o fotografie a tím pádem umožnit všem zájemcům o aktuální informace, aby se k nim dostaly včas. Budou zde i nové rubriky jako například Kronika, kde chceme postupně doplňovat informace a fotografie od začátku existence našeho klubu. Také chceme tyto webovky více propojit s Facebookem, aby i mladší ročníky měly možnost zapojit se do dění okolo našeho klubu a potažmo i celé ploché dráhy.