2022 Aktuality

Komu se nelení…….

Sobotní nádherný den přímo vybízel k pokračování v přípravách obou našich závodních drah a také úpravě zvlněného povrchu nájezdu do depa.

Nájezd do depa

Účast pracovníků byla hojná a tak se toho hodně stihlo udělat.

Pro výměnu povrchu a stavby nové malé dráhy pro kolibříky bylo potřeba navézt a upravit hodně nového materiálu. To probíhalo vlastně v posledních dnech intenzivně a neustále.

Navážení a úprava materiálu

Díky našim partnerům, kteří zapůjčují techniku a dodávají materiál, je pro nás tato akce mnohem lehčí a hlavně bez nich by jsme nic takového nemohli ani uskutečnit. Za což jim mnohokráte děkujeme.

Technika a materiál od partnerů

Čas se nám krátí a my musíme spěchat, aby na našem stadionu mohly proběhnout první akce, které jsou plánované už na květen.

Pokládka
Rojení
Úprava podkladu
Potřeba jít „do hloubky“

Všem zúčastněným moc děkujeme za jejich obětavost a vervu se kterou se pustili do této snahy rozvíjet a vylepšovat náš krásný stadion. DÍKY.

Foto dodala paní Iva Kollertová