2022 Aktuality

Akreditace ME do 250ccm

Vážení fotografové a novináři. Akreditace na ME do 250ccm 9. a 10. 7. 2022 bude udělována přímo u vjezdu na stadion u čerpací stanice LPG.

Dne 9. 7. 2022 bude probíhat akreditace v čase od 7:00 do 15:00 hodin. Dne 10. 7. 2022 bude probíhat akreditace v čase od 10:00 do 13:00 hodin. Mimo tyto časy již nebude akreditace možná. Kontaktní osoba je pan JETMAR.

VŠICHNI FOTOGRAFOVÉ MUSÍ MÍT VLASTNÍ ORANŽOVOU REFLEXNÍ VESTU. Bez vesty nebudete vpuštěny do vymezených prostor.

Dear photographers and journalists. Accreditation for the European Championships up to 250ccm on 9 and 10 July 2022 will be granted directly at the entrance to the stadium at the LPG filling station. On July 9. 2022, accreditation will take place from 7:00 to 15:00. On July 10. 2022 accreditation will take place from 10:00 to 13:00. Outside these times, accreditation will no longer be possible. The contact person is Mr JETMAR. ALL PHOTOGRAPHERS MUST HAVE THEIR OWN REFLECTIVE VEST. Without a vest, you will not be allowed into confined spaces.