1957 Kronika

Předání nové dráhy

Krajský automotoklub Svazarmu připravil v letošním roce libereckým občanům velký sportovní podnik. Po prvé v historii se koná v Liberci velké mezinárodní utkání na ploché dráze mezi nejlepšími plochodrážníky ČSR a států, v nichž je plochodrážní sport na vysoké sportovní úrovni. Plochodrážní sport patří mezi nejmladší motoristické sporty a nabývá v posledních letech mezi motoristy i diváky veliké popularity. Je opravdovým mužným sportem, který vyžaduje vysokou fysickou připravenost, dokonalost v ovládání stroje, taktiku jízdy a smělost.

Právě pro tyto vlastnosti, které musí jezdec prokázat, je plochodrážní sport velmi oblíben.

S jeho oblibou roste i umění našich jezdců, které je podpořeno i novými stroji naší výroby značky ESO. Je však nutno přiznat, že nedosahujeme ještě světové úrovně, k níž na příklad patří jezdci Polska.

Svazarm vyvíjí velké úsilí, abychom i v tomto druhu sportu patřili mezi nejlepší, neboť velká motoristická tradice nás k tomu zavazuje.

Plochodrážní sport se nemohl v našem kraji úspěšně rozvíjet především proto, že jsme neměli vhodné stadiony.

Tento nedostatek jsme odstranili a dnešního dne předáváme liberecké veřejnosti nově upravenou plochou dráhu.

Svazarmovští motoristé se zavázali vybudovat ji do voleb do národních výborů a svůj závazek splnili.

Letošního roku připravujeme pro občany Liberce mnoho zajímavých sportovních podniků. Je to především velká dvoudenní mezinárodní motocyklová soutěž 6. a 7. července t. r., jako příprava našich i zahraničních jezdců na Šestidenní motocyklovou soutěž, která se pojede v září. Dále to bude „Den Svazarmu“ s motorickými a leteckými soutěžemi, v srpnu Letecký den a konečně další mezinárodní závody plochodrážních jezdců na podzim,

Jsme přesvědčeni, že se všech těchto soutěží a závodů nejen zúčastníte, ale pomůžete je i organisovat. Přijdte proto mezi nás, do našich klubů a organisací. TéSíme se na Vás.

Podplukovník VILÉM DOLEŽAL, předseda KV Svazarmu,

Jednotně v boji za socialismus – jednotně k volbám do národních výború!