1957 Kronika

I. Mezinárodní závod

7. května 1957.

INFORMACE K DNEŠNÍMU ZÁVODU:

Způsob jízd a bodování.

Závod se jede bodovacím systémem. Má 20 jízd a finale. V rozjíždkách startuje každý jezdec pětkrát a při tomto systému 16 jezdců se ve 20 jízdách utká každý jezdec s každým ze zbývajících patnácti jezdců, Podle umístění v jednotlivých rozjíždkách získávají jezdci body. Vítěz rozjíždky dostává 5 body, další podle pořadí 2, 1 a žádný bod. Žádný bod neobdrží také jezdec, který v rozjížďce neujel ani jedno celé kolo, V případě, že některý jezdec nemůže z jakýchkoliv příčin startovat, nastupuje za něj náhradník. Získané body náhradníkem se však jezdci nezapočítávají. Dosažené body se každému jezdci sčítají a čtyři jezdci s nejvyšším počtem bodů postupuji do finale,

Pokyny k vyplňování rubrik programu.

Po ukončení každé jízdy si zapište do seznamu jezdců body dosažené jednotlivými jezdci podle hlášení místního rozhlasu. Do tabulky rozjížděk zapište si v řádce každé jízdy startovní čísla jezdců podle umístění a získaných bodů. Do poslední rubriky zapište čas dosažený Vítězem (ohlásí místní rozhlas). Po ukonëeni jizd se seëtou body dosažené jednotlivými jezdci a stanoví se pořadí. V případě, že dva nebo více jezdců má stejný počet bodů, bude pořadí stanoveno hlavním rozhodčím podle počtu lepších umístění a podle kratšího součtu časů ze stejného počtu jízd. Jezdce startující ve finale ohlásí místní rozhlas. Po ukončení finalové jízdy mění se pořadí jezdců podle výsledků finalové jízdy, pořadí jezdců na 5. až 16. místě zůstává nezměněno. Důležité upozornění pro diváky,

Diváci přihlížejí závodům na vlastní nebezpečí. Je nutno, aby dobrovolnou kázní přispěli všichni k hladkému průběhu závodů a uposlechli pokynů pořadatelstva.

v Jednotně v práci, jednotně v boji za udržení světového míru!